Een bericht van de CEO.

Op donderdag 14 maart 2024 ben ik ingelicht door de Ethische Commissie van de UCI dat 2 uitspraken die ik heb gedaan in strijd zijn met de ethische code van de UCI. De commissie verwijst naar 2 uitspraken die ik heb gedaan: één in een artikel dd. 3 juli 2021 in Het Nieuwsblad, en één in een TV-interview dd. 8 maart 2023 in De Afspraak.

Met deze verklaring wil ik duidelijk maken dat ik de beslissing van de Ethische Commissie van de UCI accepteer. 

Ik erken dat de uitspraken die ik deed op een kwetsende manier kunnen worden ervaren of geïnterpreteerd. Het was nooit mijn bedoeling om iemand te kwetsen en daarom bied ik mijn excuses aan.  

Ik wil mij expliciet verontschuldigen ten aanzien van de UCI, de Ethische Commissie van de UCI en alle betrokken personen of partijen die deze uitspraken op een kwetsende manier hebben ervaren.

De manier waarop onze ploegen werken zou ook een bewijs moeten zijn dat het nooit mijn bedoeling was om iemand te beledigen of te schaden: op heden bestaan onze wielerteams uit 74 renners en 106 fulltime medewerkers, zowel mannen als vrouwen, die samenwerken in een diverse en inclusieve werkomgeving zonder onderscheid naar afkomst, geslacht of achtergrond.  Op deze manier zullen we ook verder werken.

Patrick Lefevere

 

Photo credit: ©Dario Belingheri / Getty Images